China

Perjanjian Nanning

Berkumpul dengan naungan Tuhan Maha Kuasa di tanah besar Cina kami bertujuan untuk memperbaharui komitmen kami pada Ketuhanan Yesus untuk memenuhi panggilan-Nya